Welcome
to Carmenta

We are in the process of building a new
carmenta.com experience. In the meantime,
feel free to browse our current website.

us fr de
Carmenta_Geodata_Organiser.jpg

Håll ordning på GIS-data med effektiva och standardiserade verktyg

Carmenta Geodata Organiser

Carmenta Geodata Organiser är en komplett lösning för att samla in, organisera och publicera information om GIS-data och tjänster. Här ingår alla verktyg som behövs för att extrahera metadata ur ett källmaterial och bygga upp en katalog som ger överblick av en organisations geodataresurser. Användare kan med hjälp av den inbyggda geodataportalen söka i katalogen för att hitta användbara kartprodukter eller geodatatjänster. Produkten använder ISO-standardiserade metadataformat och har certifierade gränssnitt enligt Open Geospatial Consortium (OGC) vilket gör det möjligt att publicera metadata för alla GIS-tjänster och datauppsättningar.


Key benefits:

 • Flexibilitet. Gör det möjligt införa geo-datakatalogen i befintliga GIS-miljöer.
   
 • Sparar tid och pengar. En god överblick över GIS-dataresurser motverkar dubbelarbete och främjar återanvändning.
   
 • ƒKomplett lösning. Innehåller alla verktyg som behövs för att skapa en övergripande geodatakatalog, med de allra senaste geoportalfunktionerna.
   
 • Optimal kompatibilitet. Har ett brett stöd för öppna industri- och internationella standarder. Även redo för INSPIRE.
   
 • Minsta möjliga störning. Genom att automatisk extrahera metadata från alla data-källor kan originaldata lämnas intakt i sitt lager.

 

Ett Geografiskt Informations System (GIS) innehåller ofta stora mängder geografiska data som samlats in under många år och där många olika verktyg kan ha använts. Lagrad geodata är verktygen värdefull resurs men på grund av svårigheter att i efterhand hitta rätt data utnyttjas den tyvärr sällan fullt ut. I värsta fall sker även nya mätningar och insamlingar av GIS-data som redan finns i organisationen.

ƒEftersom ett GIS hela tiden utvecklas och geo- datainnehållet uppdateras, försvåras möjligheten att ha en ständigt god överblick.

Carmenta_Geodata_Organiser.jpg

Carmenta Geodata Organiser ger ett komplett stöd för framtagning och uppdatering av kataloger över en organisations geodataresurser och GIS-tjänster. Den är oberoende av de verktyg som används för att skapa själva geodatat och den kan anslutas till en mängd olika geodataresurser för automatisk insamling av metadata. I produkten ingår även verktyg för att effektivt arbeta med metadata. Det finns en färdig geoportal för att lista upp resurser och göra effektiva sökningar bland metadata. Sökresultaten kan filtreras och sorteras på många olika sätt. En webbläsarbaserad metadataeditor ingår också, med vars hjälp man lägger till eller redigerar hela metadatadokument eller individuella poster.

Carmenta Geodata Organiser ger ett komplett stöd för framtagning och uppdatering av kataloger över en organisations geodataresurser och GIS-tjänster. Den är oberoende av de verktyg som används för att skapa själva geodatat och den kan anslutas till en mängd olika geodataresurser för automatisk insamling av metadata. I produkten ingår även verktyg för att effektivt arbeta med metadata. Det finns en färdig geoportal för att lista upp resurser och göra effektiva sökningar bland metadata. Sökresultaten kan filtreras och sorteras på många olika sätt. En webbläsarbaserad metadataeditor ingår också, med vars hjälp man lägger till eller redigerar hela metadatadokument eller individuella poster.

För mer information kontakta oss med hjälp av nedan formulär eller ladda ner pdf till höger.