Welcome
to Carmenta

We are in the process of building a new
carmenta.com experience. In the meantime,
feel free to browse our current website.

us fr de
Carmenta_Career.jpg

Master’s Thesis

Strömmande webbljud – kan det rädda liv?

Carmenta är ett växande mjukvaruföretag som utvecklar geografisk informationsteknik för verksamhetskritiska system i en internationell miljö. Våra produkter och lösningar används till exempel i avancerade ledningssystem för försvar och blåljusmyndigheter samt i offentliga webbportaler där det ställs stora krav på prestanda och pålitlighet. Vi är ett 100-tal anställda på Carmenta med kontor i Göteborg (HQ), Stockholm, Frankrike, Tyskland och Spanien.


Vid hantering av nödsamtal inom ambulans-, räddning- och polisorganisationer är förmågan att utbyta uppdragsinformation med fältpersonal via röstkommunikation fundamentalt viktigt. 

Det finns idag en hel del mobil- och webbapplikationer för kommunikation mellan fältarbetare och ledningscentraler som överför data och text, men väldigt få (om några) ger stöd för röstkommunikation. 

Vilka nyttoeffekter och utmaningar uppstår när ljud och övrig uppdragsinformation återigen kopplas samman i ett gemensamt sammanhang där samtliga aktörer för en incident är aktiva? 

Sound.jpg

Uppgift

Att i en webbapplikation med hjälp av tekniken WebRTC eller liknande, implementera en tillämpning, samt även utforska vilka nyttoeffekter och problemformuleringar som uppstår när ljudkommunikation sätts samman med övrig uppdragsinformation i en mobil miljö inom nödhantering ämnad för fältpersonal hos ambulans-, räddnings- och polisorganisationer.

Passar dig som

Gillar webbapplikationer, realtidsljud, ljudkommunikation, mediakommunikation, användbarhet, interaktionsdesign, användarnytta, samhällsnytta, WebRTC, Javascript eller C#.

Intresserad?

Skicka din ansökan med CV till employment@carmenta.com