Welcome
to Carmenta

We are in the process of building a new
carmenta.com experience. In the meantime,
feel free to browse our current website.

us fr de
Carmenta_Career.jpg

Master’s Thesis

Kognitiva tjänster för 112 

Carmenta är ett växande mjukvaruföretag som utvecklar geografisk informationsteknik för verksamhetskritiska system i en internationell miljö. Våra produkter och lösningar används till exempel i kontrollrum för nödsamtalshantering där det ställs stora krav på prestanda och pålitlighet. Vi är ett 100 tal anställda på Carmenta med kontor i Göteborg (HQ), Stockholm, Spanien, Frankrike och Tyskland.

Datorers förmåga att känna igen och tolka mänskligt tal har nu nått en nivå som ligger i paritet med vad vi själva klarar. När det kommer till skriven text är den till och med högre. Vid hantering av 112-samtal är klassificering och positionering av en händelse av högsta vikt, där varje tjänad sekund resulterar i fler räddade liv. Det hela försvåras ofta av att den inringande är mycket stressad och kan befinna sig i bullriga miljöer.

Uppgift

Utforska hur användning av kognitiva molntjänster kan förbättra hantering av 112-samtal. Det innefattar identifiering av talare, språk och innehåll, som sedan kan analyseras för att hitta nyckelord.

Human Sound.jpg

Passar dig som gillar

Artificiell intelligens, samhällsnytta, C#.

Intresserad?

Skicka din ansökan med CV till employment@carmenta.com